Home  Artists  

Andy Bsk

   
Awake - (7:18) 140 BPM
   
Sielkossen - (6:36) 132 BPM
KOTSP 031E
25 Sep 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Alcohol - (6:09) 140 BPM
   
Haws In Your House - (5:59) 136 BPM
   
Hypnotize - (5:55) 138 BPM
   
Rain Drops - (5:11) 136 BPM
   
Strigajana - (5:35) 140 BPM
   
Super Sonico - (8:19) 140 BPM
   
Vodka Killer - (6:39) 140 BPM
   
Ziel Erreicht - (6:12) 140 BPM Biggest-selling track on this release
TRA 033
18 Sep 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Can You Feel It - (7:10) 140 BPM Biggest-selling track on this release
   
Fantasy - (6:20) 132 BPM
KOTSP 031D
28 Aug 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Bulen Air - (6:11) 132 BPM Biggest-selling track on this release
   
Proxima - (6:26) 136 BPM
KOTSP 031C
31 Jul 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Big Floor Groove - (6:07) 136 BPM Biggest-selling track on this release
   
Psychopath - (5:05) 88 BPM
KOTSP 031B
26 Jun 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
6Funk V2 - (6:12) 132 BPM
   
Back To The Roots V2 - (7:22) 140 BPM
   
Crowded V2 - (6:33) 132 BPM
   
Cycles V2 - (5:33) 140 BPM Biggest-selling track on this release
   
Dirty V2 - (6:01) 137 BPM
   
Eternal V2 - (6:08) 136 BPM
   
Funky & Classy V2 - (5:06) 138 BPM
   
Meet The Jungle V2 - (6:04) 141 BPM
   
Monkey Island V2 - (6:13) 134 BPM
   
Restricted Area V2 - (5:59) 141 BPM
   
Titan V2 - (4:54) 134 BPM
   
Wireless V2 - (5:31) 136 BPM
TRA 031
19 Jun 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Up To The Sky (edit) - (6:12) 136 BPM
   
Swedish (edit) - (5:59) 136 BPM
   
Lost Ark (remastered) - (6:08) 141 BPM
   
Rebound (edit) - (4:58) 138 BPM
   
Sunshine (edit) - (4:49) 136 BPM
TRA 030
12 Jun 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Einsamkeit - (6:35) 140 BPM Biggest-selling track on this release
   
Einsamkeit (radio version) - (3:10) 140 BPM
TRA 028
30 May 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Ancient Factory - (6:57) 140 BPM
   
Zubrowka - (5:27) 140 BPM
KOTSP 031A
29 May 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Bamboocha - (3:14) 136 BPM
   
Funky & Classy V2 - (2:49) 138 BPM
   
Doobadoo Boogie - (3:35) 140 BPM
   
Monkey Island V2 - (3:23) 134 BPM
   
Crowded V2 - (3:30) 132 BPM
   
Open Your Eyes - (3:31) 132 BPM
   
Motor City - (3:13) 136 BPM
   
Monday - (2:52) 136 BPM
   
Back To The Roots V2 - (3:16) 140 BPM
   
Look Up - (2:44) 138 BPM
   
Eternal V2 - (2:53) 136 BPM
   
Meet The Jungle V2 - (3:11) 141 BPM
   
Lost Ark - (3:21) 141 BPM
   
Dirty V2 - (3:14) 137 BPM
   
Dungeon V2 - (3:24) 134 BPM
   
Kleine Plast - (3:15) 138 BPM
   
6Funk V2 - (3:04) 132 BPM
   
Epic - (3:04) 136 BPM
   
Cycles V2 - (3:21) 140 BPM
   
Kunlshrank - (3:09) 134 BPM
   
Machine V2 - (3:18) 138 BPM
   
Einsamkeit - (3:10) 140 BPM
   
Waves V2 - (3:13) 136 BPM
   
Rhythm - (3:01) 138 BPM
   
Titan V2 - (3:01) 134 BPM
   
Rebound - (3:06) 138 BPM
   
Swedish - (3:07) 136 BPM
   
Zubrowka - (2:52) 140 BPM
   
Technology 2017 - (2:54) 138 BPM
   
Sunshine - (3:08) 136 BPM
   
Wireless V2 - (2:54) 136 BPM
   
Restricted Area V2 - (3:03) 141 BPM
   
Up To The Sky - (3:06) 136 BPM
TRA 026
15 May 20
Hard House
 Buy
from $1.48
   
Waves V2 - (7:49) 136 BPM
CAT 376373
01 May 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Machine V2 - (7:35) 138 BPM
TRA 021
06 Mar 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Look Up - (6:25) 138 BPM
TRA020 STEMS
06 Mar 20
Hard Trance
 Buy
from $2.59
   
Kleine Plast - (6:36) 138 BPM
   
Rhythm - (8:02) 138 BPM
RR 26
24 Feb 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Look Up - (6:26) 138 BPM
TRA 020
15 Feb 20
Hard Trance
 Buy
from $1.48
   
Blackout - (6:52) 134 BPM Biggest-selling track on this release
   
Magda - (7:12) 136 BPM
NRR 118
23 Apr 19
Techno
 Buy
from $1.48
   
Psychical Disorder (remastered) - (6:49) 140 BPM
   
Psychical Disorder (Lorenz B remix) - (7:11) 138 BPM
   
Psychical Disorder (JCortes & Eloy Palma remix) - (6:36) 138 BPM
   
Psychical Disorder (Buchtotronik remix) - (7:01) 146 BPM
   
Psychical Disorder (Almir Ljusa remix) - (6:19) 138 BPM Biggest-selling track on this release
   
Psychical Disorder (F.Tek remix) - (7:00) 137 BPM
   
Psychical Disorder (Jeff Robens remix) - (7:25) 138 BPM
   
Psychical Disorder (Huan Oc remix) - (5:35) 138 BPM
   
Psychical Disorder (Dragon Hoang remix) - (6:10) 138 BPM
406170 7118197
31 Dec 18
Techno
 Buy
from $1.48
   
Degemoria Scumbria - (5:16) 136 BPM Biggest-selling track on this release
   
HypHop Gengsta - (5:12) 136 BPM
   
Muchen Tuchen Babuchen - (6:28) 136 BPM
   
Uschanka - (6:44) 136 BPM
IR 025
30 Aug 17
Techno
 Buy
from $1.48
   
Change - (6:47) 138 BPM
   
Epic - (7:05) 136 BPM
   
Motor City - (6:00) 136 BPM
   
Northwood - (7:47) 140 BPM Biggest-selling track on this release
   
Secrets - (6:45) 138 BPM
   
Technology 2017 - (7:41) 138 BPM
TRA 009STEMS
13 Jul 17
Techno
 Buy
from $2.59
   
Change - (6:48) 138 BPM
   
Epic - (7:05) 136 BPM
   
Motor City - (6:00) 136 BPM Biggest-selling track on this release
   
Northwood - (7:47) 140 BPM
   
Secrets - (6:44) 138 BPM
   
Technology 2017 - (7:41) 138 BPM
TRA 009
29 Jun 17
Techno
 Buy
from $1.48
   
Rebound - (7:32) 138 BPM
   
Up To The Sky - (7:39) 136 BPM Biggest-selling track on this release
10119340
23 Jun 17
Techno
 Buy
from $1.48
   
Club 7 (Remastered'16) - (5:49) 132 BPM
   
Club 7 (Jupi remix) - (6:50) 95 BPM
   
6Funk (Remastered'16) - (5:12) 136 BPM
   
6Funk (Jupi remix) - (5:56) 95 BPM
   
Nu-Disco - (5:39) 135 BPM
   
Nu-Dicso (Thomas Fox remix) - (5:03) 90 BPM
   
Herpes (Remastered'16) - (5:42) 136 BPM
   
Herpes (Jupi Rework'17) - (4:15) 136 BPM
DRB 04
06 Jun 17
Techno
 Buy
from $1.48
   
Dodge - (6:29) 136 BPM
   
Remnant - (5:34) 138 BPM
   
Swedish - (7:19) 136 BPM
   
Unique - (7:07) 135 BPM
   
Pills - (5:39) 136 BPM
   
Tactical - (5:38) 136 BPM Biggest-selling track on this release
   
Dungeon - (5:31) 134 BPM
   
Shadow - (6:08) 136 BPM
   
Wasabi - (5:53) 136 BPM
   
Funky And Classy - (5:06) 138 BPM
   
Remnant - (6:10) 138 BPM
TRA 006STEMS
04 May 17
Hard Trance
 Buy
from $2.59
   
Monkey Island - (6:08) 136 BPM Biggest-selling track on this release
   
Crowded - (8:35) 132 BPM
TRA 002STEMS
30 Mar 17
Techno
 Buy
from $2.59
   
Pyramids - (6:16) 138 BPM
   
Titan - (5:38) 134 BPM
   
Big Room - (6:16) 134 BPM
   
Motion - (5:40) 137 BPM
TRA 001STEMS
23 Mar 17
Techno
 Buy
from $2.59
   
Pyramids - (6:16) 138 BPM
   
Titan - (5:38) 134 BPM Biggest-selling track on this release
   
Big Room - (6:16) 134 BPM
   
Motion - (5:40) 137 BPM
TRA 001
04 Mar 17
Techno
 Buy
from $1.48
   
Paranoid - (6:08) 140 BPM Biggest-selling track on this release
   
Waves - (6:27) 140 BPM
XTR 007
20 Jun 16
Techno
 Buy
from $1.48
   
Centrifuge - (5:57) 140 BPM
   
Centrifuge (G8 remix) - (7:48) 140 BPM
   
Centrifuge (Goncalo M remix) - (6:17) 137 BPM
   
Centrifuge (Wyrus Groove remix) - (7:34) 138 BPM Biggest-selling track on this release
   
Centrifuge (F.tek remix) - (6:29) 138 BPM
   
Centrifuge (DJ Brutec remix) - (6:36) 138 BPM
   
Centrifuge (Eric Sand remix) - (6:19) 134 BPM
   
Centrifuge (Mark Malle remix) - (6:54) 125 BPM
   
Centrifuge (Mindwalk remix) - (6:15) 136 BPM
   
Centrifuge (Omega Drive remix) - (6:10) 140 BPM
   
Centrifuge (Tom Trax remix) - (5:47) 138 BPM
   
Centrifuge (Dragon Hoang remix) - (6:16) 142 BPM
   
Centrifuge (Chris Chambers remix) - (5:57) 138 BPM
   
Centrifuge (Wyrus Slow Ass remix) - (7:08) 128 BPM
10099677
27 May 16
Minimal/Tech House
 Buy
from $1.48
   
Amore - (5:42) 140 BPM
   
Hold It - (5:22) 140 BPM Biggest-selling track on this release
   
Cikula - (5:06) 138 BPM
   
This Is The Night - (5:02) 140 BPM
FAR 024
06 Jul 15
Techno
 Buy
from $1.48
   
Lost Ark - (6:08) 140 BPM
   
Restricted Area - (6:21) 141 BPM Biggest-selling track on this release
UAR 105
01 Jun 15
Techno
 Buy
from $1.48
   
Invasion - (6:56) 132 BPM
TT 08
11 Feb 15
Techno
 Buy
from $1.48
   
Evil In Me - (6:11) 148 BPM Biggest-selling track on this release
   
Desolation - (5:30) 157 BPM
HDR 003
24 Jan 15
Hard House
 Buy
from $1.48
   
Quantity - (6:08) 138 BPM Biggest-selling track on this release
   
Pure Negativity - (5:37) 138 BPM
   
Possibility Of The Mind - (4:25) 138 BPM
IR 11
29 Dec 14
Techno
 Buy
from $1.48
   
Prisoners Of Rules - (5:11) 129 BPM
TT 05
16 Nov 14
Techno
 Buy
from $1.48
   
Technology - (5:47) 143 BPM
   
Meet The Jungle - (6:04) 141 BPM Biggest-selling track on this release
   
Fonkeee (Original Mi) - (6:02) 141 BPM
Played by: Andy BSK
100524 93
02 Mar 13
Techno
 Buy
from $1.48
   
Where Is The Power (original mix) - (5:54) 141 BPM Biggest-selling track on this release
   
Where Is The Power (Mindwalk remix) - (5:37) 141 BPM
   
Where Is The Power (Tearz remix) - (5:52) 128 BPM
Played by: Andy BSK
NPR 0047
17 Oct 12
Techno
 Buy
from $1.48
   
Skin - (5:10) Biggest-selling track on this release
   
Skin (Concrete DJZ remix) - (6:40)
   
Skin (Destroyer remix) - (6:08)
   
Skin (Goncalo M remix) - (6:08)
   
Skin (Jupi remix) - (4:36)
   
Skin (Korekt remix) - (6:09)
   
Skin (Noro remix) - (4:44)
   
Skin (Tony Silver remix) - (6:52)
IRPT 035
06 Aug 12
Hard Techno
 Buy
from $1.48
   
Notebook Killer - (5:14) 141 BPM
   
Rock The Beat - (5:18) 141 BPM
   
Journey Inside My Soul - (5:17) 143 BPM Biggest-selling track on this release
Played by: Andy BSK
DAY 1204
23 Apr 12
Techno
 Buy
from $1.48
   
Andy Bsk - "Machine V2" - (7:35) 138 BPM
   
F.Tek - "Hammers" - (6:57) 138 BPM
   
Omega Drive - "No Matter What You Did I'd Be By Your Side" - (5:02) 140 BPM
   
Wyrus - "Marth Daul" - (8:15) 136 BPM
TRA 022
13 Mar 20
Techno
 Buy
from $1.48
   
Andy BSK - "Bell To The Hell" - (4:31) 136 BPM
   
Tonny Beat - "Black Moon" - (6:24) 138 BPM
   
Fuma Fanuky - "Crazy Girl" - (5:38) 136 BPM
   
Dragon Hoang - "The Sea" - (6:27) 138 BPM Biggest-selling track on this release
   
Dragon Hoang - "The Sea" (Chriss Andres remix) - (7:00) 130 BPM
TDRDIGI 061
14 Sep 16
Techno
 Buy
from $1.48
   
Storm (original mix) - (5:26) 136 BPM
   
Storm (Mark Malle remix) - (5:30) 128 BPM
   
Storm (Eric Sand remix) - (6:05) 134 BPM Biggest-selling track on this release
   
Storm (J Vitoria remix) - (6:16) 138 BPM
   
Storm (Mindwalk remix) - (6:10) 136 BPM
   
Storm (Datamatrix remix) - (6:37) 136 BPM
   
Storm (Tom Trax remix) - (5:43) 140 BPM
   
Storm (Dragon Hoang remix) - (5:34) 140 BPM
IRPT 065
07 Apr 14
Techno
 Buy
from $1.48
   
Stockholm (original mix) - (6:46) Biggest-selling track on this release
   
Stockholm (J Vitoria remix) - (7:49)
   
Clear Your Mind (original mix) - (5:12)
Played by: Andy BSK
100493 14
22 Dec 12
Progressive House
 Buy
from $1.48
   
Chewy Martins - "Dark Shadows" - (6:01) 138 BPM
   
Andy Bsk - "Machine" - (7:33) 138 BPM
   
DJ Gumja - "Noelom" - (6:45) 136 BPM
   
Recycle Bot - "Moon" - (6:30) 140 BPM Biggest-selling track on this release
406170 7295553
06 Mar 20
Techno
 Buy
from $1.48
  
   
Double Reaktion - "Dissolution" (Alex Patane' remix) - (6:00) 128 BPM
   
21 ROOM - "Melodic" (Techno Red remix) - (6:45) 123 BPM
   
Double Reaktion - "Euphoria" (original mix) - (6:52) 126 BPM
   
Big Bunny - "Atmosphere Of Ibiza" (Techno Red dub remix) - (7:28) 120 BPM
   
Double Reaktion - "Pulsar Train" (original mix) - (7:38) 126 BPM
   
Techno Red - "Minimal Push" (dub mix) - (7:06) 126 BPM
   
Vito Raisi - "Robot" (original mix) - (6:40) 127 BPM
   
Major Lover - "Future Groove" (Club mix) - (5:25) 125 BPM
   
Heavenchord - "Infinitism" (original mix) - (10:16) 118 BPM
   
Mikhail Nikolaev - "Black Quantum" (original mix) - (3:42) 125 BPM
   
Christian Sollardo - "Berliner Echo" (Techno Vip mix) - (4:48) 125 BPM
   
Double Reaktion - "Odyssey" (original mix) - (7:52) 126 BPM
   
NOVADOX - "Acetamoyl" (original mix) - (2:02) 128 BPM
   
Andy BSK - "Kleine Plast" (original mix) - (6:36) 138 BPM
   
Olsen Clay - "Molecular Absence" (original mix) - (3:46) 127 BPM
   
Ivy Techno - "Techno Bridges" (original mix) - (3:03) 123 BPM
   
Olsen Clay - "Cerebral Particles" (original mix) - (3:09) 128 BPM
   
Andy BSK - "Rhythm" (original mix) - (8:02) 138 BPM
   
Mikhail Nikolaev - "Toxic Rivers" (original mix) - (3:15) 126 BPM
   
Techno LX - "The Outside In" (original mix) - (3:20) 124 BPM
   
Minnie The Machine - "At My Fingertips" (original mix) - (5:26) 130 BPM
   
The Reactivate - "Techno Alarm" (Club mix) - (4:55) 125 BPM
KM 035
13 Nov 20
Minimal/Tech House
from $1.48
Futuristic Core 13COMING SOON
  
   
David Ortega - "Aftermath" (original mix) - (5:54) 126 BPM
   
Elody Mersel - "Glossy Black" (original mix) - (1:07) 128 BPM
   
Double Reaktion - "Euphoria" (original mix) - (6:52) 126 BPM
   
Franx - "Crossing The Black Lines" (original mix) - (6:55) 125 BPM
   
Double Reaktion - "Dissolution" (Alex Patane' remix) - (6:00) 128 BPM
   
Big Bunny - "Atmosphere Of Ibiza" (Techno Red dub remix) - (7:28) 120 BPM
   
Vincent Diaz - "It's Not Worth" (dub mix) - (4:41) 126 BPM
   
Techno Red - "Minimal Push" (dub mix) - (7:06) 126 BPM
   
Vito Raisi - "Robot" (original mix) - (6:40) 127 BPM
   
David Ortega - "Rozzer" (original mix) - (6:05) 128 BPM
   
Major Lover - "Future Groove" (club mix) - (5:25) 125 BPM
   
Mikhail Nikolaev - "Black Quantum" (original mix) - (3:42) 125 BPM
   
Simon Brown - "Again" (original mix) - (6:42) 128 BPM
   
Christian Sollardo - "Berliner Echo" (Techno VIP mix) - (4:48) 125 BPM
   
Bentley Black - "This One" (Techno VIP mix) - (4:55) 125 BPM
   
Double Reaktion - "Odyssey" (original mix) - (7:52) 126 BPM
   
Andy BSK - "Kleine Plast" (original mix) - (6:36) 138 BPM
   
Mikhail Nikolaev - "Electro Acoustics" (original mix) - (3:09) 127 BPM
   
Olsen Clay - "Molecular Absence" (original mix) - (3:46) 127 BPM
   
Ivy Techno - "Techno Bridges" (original mix) - (3:03) 123 BPM
   
Q-Green - "Tone" (dub mix) - (7:13) 124 BPM
   
Andy BSK - "Rhythm" (original mix) - (8:02) 138 BPM
   
Mikhail Nikolaev - "Toxic Rivers" (original mix) - (3:15) 126 BPM
   
Pete Petrishchev - "Defective Sensory" (original mix) - (3:05) 127 BPM
   
Techno LX - "The Outside In" (original mix) - (3:20) 124 BPM
   
Aliana Giles - "Massive Stars" (original mix) - (3:13) 127 BPM
   
Novadox - "Acetamoyl" (original mix) - (2:02) 128 BPM
TEKR 027
12 Nov 20
Techno
from $1.48
   
Old Techno (original mix) - (6:03) 138 BPM Biggest-selling track on this release
   
Old Techno (vocal mix) - (5:56) 140 BPM
   
Dragon Hoang & Andy BSK - "Old Techno" (Andy BSK remix) - (6:30) 138 BPM
   
Dragon Hoang, Joakim A & Stefanie N - "Old Techno" (Joakim A & Stefanie N remix) - (8:36) 145 BPM
TDRDIGI 066
30 Jan 17
Techno
 Buy
from $1.48
Goncalo M/Various
   
APaul - "Inedia" (Goncalo M remix) - (6:20) 137 BPM Biggest-selling track on this release
   
Organic Sparkle (original mix) - (6:43) 136 BPM
   
Call Me Techno (DJ Gumja remix) - (6:21) 136 BPM
   
Bass Punch (original mix) - (6:03) 140 BPM
   
Lia Organa - "Stigmata" (Goncalo M remix) - (6:08) 138 BPM
   
Complex Pro (original mix) - (6:02) 139 BPM
   
Eivissa (Chris Chambers remix) - (5:37) 136 BPM
   
Pandemonium Strings (original mix) - (6:07) 140 BPM
   
Call Me Techno (original mix) - (6:09) 137 BPM
   
Alexey Kotlyar vs Malda - "Ezometric" (Goncalo M remix) - (6:09) 138 BPM
   
Eivissa (original mix) - (6:19) 136 BPM
   
Full Activator (original mix) - (7:16) 141 BPM
   
Pyroclastic Flow (original mix) - (6:11) 138 BPM
   
G8 - "Drop The Bass" (Goncalo M remix) - (6:11) 137 BPM
   
Techno Function (original mix) - (6:03) 140 BPM
   
Wireless Drums (Ze Mig L remix) - (6:54) 136 BPM
   
The Promisedland (original mix) - (6:35) 136 BPM
   
Eivissa (Mark Rey remix) - (6:50) 134 BPM
   
J Vitoria - "Broken Dreams" (Goncalo M remix) - (6:10) 138 BPM
   
LGroove - "Batukeiros" (Goncalo M remix) - (6:09) 137 BPM
   
Andy BSK - "Skin" (Goncalo M remix) - (6:08) 138 BPM
   
Mario Montero - "Get Out Of My Way" (Goncalo M remix) - (6:22) 138 BPM
   
DJ Kika - "The Line" (Goncalo M remix) - (6:06) 138 BPM
   
Wireless Drums (original mix) - (6:36) 138 BPM
   
Night Breaker (original mix) - (6:22) 138 BPM
IRPTB 01
10 May 14
Techno
 Buy
from $1.48
   
Hardclash - "Enjoy Your Night" - (5:37) 157 BPM
   
Andy BSK - "Connection" - (6:23) 140 BPM
   
DJ Brutec - "Karamelize" - (6:37) 70 BPM
   
DJ Nexans - "Cool! Not Bad" - (6:37) 158 BPM
   
DJ Trunk - "Bass Attack" - (6:11) 160 BPM
   
Dragon Hoang - "Girl Fever" - (6:35) 138 BPM
   
Eric Sand - "Fuck Time" - (7:36) 160 BPM
   
Chucky Lee - "Electriko" - (6:33) 156 BPM
   
DJ Posytyvy - "Psychos Sounds" - (5:24) 160 BPM
   
Dr Chekill - "Unabducted Man" - (6:25) 140 BPM
   
Digital Knecht - "Hell" - (7:32) 69 BPM
   
Dave Beats - "Extasis" - (6:23) 160 BPM
   
Swes - "Bas Mortal" - (6:30) 160 BPM
   
Dani-K - "Kick It Hard" - (7:26) 157 BPM
   
Bamb - "Rules" - (6:03) 155 BPM
   
Andred - "Green Eyes" - (5:36) 160 BPM
   
Gieziabisai - "Bone Crusher" - (5:48) 160 BPM
   
Lynk - "In One's Sleep" - (5:36) 157 BPM
   
Homma Honganji - "Suwahossho" - (6:21) 68 BPM
   
Chewy Martins - "Zone 4" - (5:25) 70 BPM
   
Johan AMC - "Ebony Beuty" - (6:33) 69 BPM
   
Magneto - "Mafusaico" - (5:54) 69 BPM
   
Mietkas - "Virus" - (5:02) 160 BPM
   
PAJ - "Brace Yourself" - (6:30) 160 BPM
   
Persohna - "Surge" - (4:10) 138 BPM
   
Primus V - "TH20" - (7:07) 69 BPM
   
Psychodrums - "Not Into It M1" - (5:52) 154 BPM Biggest-selling track on this release
   
St4tic - "Let Me Get At These Niggaz" - (5:35) 156 BPM
   
Wildpitcher - "Guitar Feelings" - (5:18) 160 BPM
HDR 008
14 Jun 15
Hard Techno
 Buy
from $1.48
   
Jose Guerrero - "Groove My Heart" - (8:42) 136 BPM Biggest-selling track on this release
   
Homma Honganji - "Saemonnosuke" - (5:52) 136 BPM
   
Andy BSK - "Alladin On Drugs" - (6:25) 140 BPM
   
F Tek - "Disturbation" - (6:21) 136 BPM
   
DJ Fields/Dragon Hoang - "Wake Up" - (6:33) 138 BPM
HTR 005
11 Jan 16
Techno
 Buy
from $1.48
   
Jupi - "Eye Contact" - (5:50) 133 BPM
   
Jupi - "Sisky" (Andy BSK 2015 rework) - (8:17) 140 BPM
   
Andy BSK - "Sentinel" - (6:36) 132 BPM
   
Jupi & Andy BSK - "Senorita" (Andy BSK 2015 rework) - (6:05) 142 BPM
   
Jupi - "Sisky" - (4:32) 142 BPM
   
Jupi - "Sisky" (Andy BSK remix) - (5:29) 143 BPM
   
Jupi & Andy BSK - "Senorita" - (6:03) 142 BPM
DRB 01. 1
11 Jan 19
Techno
 Buy
from $1.48

Filter

My filters

See all
Release Date
Not Forthcoming
65
Forthcoming
2
Last Month
1
Last 2 Months
5
Last 6 Months
14
Last Year
20
See all
Featured
Add to Wishlist
Add to Chart
Add to Wishlist
Add all tracks to Chart